V misii otce Billa pokračují P. Anthony a P. George

Vítejte na oficiálních webových stránkách nástupců P. Billa, jimiž jsou P. Anthony Saji
a P. George Biju

Mše sv. s modlitbou za uzdravení, Hrotovice, 28. 10. ve 14 hod. zde

Duchovní obnova pro zasvěcené osoby, Kroměříž, 28. - 30. 10. zde

Knížka s mariánskými katechezemi Ať se mi stane podle Tvého slova byla požehnána v neděli
20. srpna 2017 při mši svaté v 9 hodin v Novém Městě nad Metují a lze ji objednat zde.

Fotografie z posledních událostí v Evropě najdete zde a z lidových misií v Tanzánii a prvního pátku v Keni zde.

Milí přátelé,

vítejte na stránkách věnovaných evangelizaci a misijní činnosti, kterou s Boží pomocí konají otec Anthony Saji VC a otec George Biju VC, římskokatoličtí kněží a misionáři z Kongregace vincentinů - provincie Marymatha, nástupci světoznámého otce Billa.

Tyto stránky vám sdělují, kdo je otec Bill, zakladatel tohoto díla, a seznamují vás s P. Anthonym a P. Georgem, kteří v tomto díle pokračují a úpěšně přinášejí Ježíše lidem celého světa. Dočtete se zde, jak působí otcové vincentini ve východní Africe (Tanzánie, Keňa, Uganda) a jak můžete toto dílo podpořit.

V oddílu Aktuálně se dozvíte o událostech několika posledních týdnů a o všech novinkách a plánech do budoucna.

V oddílu Kontakty je uvedeno spojení na zástupce této misie v České republice. Pište nám či volejte, těšíme se na společné budování Božího království v naší zemi.

Kéž vám Bůh hojně žehná!