Farnost Katubuka, Kigoma

Na tomto místě začal otec Bill v roce 1992 svou misijní službu ve východní Africe. V roce 1993 se začal stavět kostel s kapacitou 1800 lidí a v roce 2000 byl vysvěcen. V roce 2011 byla vedle kostela postavena adorační kaple. V této farnosti je asi 11 000 lidí a kromě hlavního kostela zahrnuje i pět filiálních kostelů. Místní farní komunita nyní staví střední školu.