Anglická základní škola a školka sv. Vincence z Pauly, Kazaroho, Uvinza

Vincentinští kněží v Uvinze viděli, že je potřeba postarat se o vzdělání dětí. Navrhli zřízení školy a začali ji provozovat v lednu 2008 v jedné místnosti za kostelem. Pár dní před svou smrtí 6. března 2008 položil otec Bill základní kámen pro výstavbu školní budovy na pozemku, který poskytli místní představitelé. Škola se rychle rozrůstala a v roce 2016 ji s dobrým prospěchem ukončilo prvních 31 studentů. Nyní se v ní učí kolem čtyř set žáků. Někteří denně dojíždějí školním autobusem, jiní bydlí na ubytovnách v areálu školy. Škola se snaží pokrýt náklady na provoz pěstováním ovoce a zeleniny i chováním domácích zvířat. Místní nezaměstnané ženy pletou ve škole svetříky pro děti.

Jedná se o katolickou školu s katolickou disciplínou a formací, která je však otevřena i pro žáky jiných denominací a náboženství.