Farnost Uvinza

Toto místo bylo v roce 2004 svěřeno Vincentinům, aby zde zbudovali farnost pro křesťanskou menšinu v muslimské oblasti. Tehdy byla Uvinza odlehlou vesnicí bez elektřiny, asfaltových silnic a jiných zařízení. Místní obyvatelé pili vodu z řeky. Otec George zde sloužil od roku 2007 do roku 2012. 

V posledních letech zažívá Uvinza mohutný rozvoj jak v materiální, tak v duchovní oblasti. Působí tu velmi aktivní farní společenství, které svědčí o Ježíši většině obyvatel bez křesťanského vyznání.