Misijní stanice Vikindu, Dar es Salaam

Zde se nachází tzv. mateřský dům Vincentinské africké misie, protože je první budovou ve vlastnictví Kongregace Vincentinů, kterou v Africe misionáři postavili. Otec Bill dostal tento pozemek v roce 1996 jako dar od jednoho účastníka jeho duchovních cvičení se záměrem vybudovat zde duchovní centrum. Týden před svou smrtí (březen 2008) požehnal otec Bill základní kámen exercičního centra a v roce 2017 se ve Vikindu - zatím ještě v blízkém hostelu - konaly první exercicie.

V současnosti je zde farnost s devíti filiálními kostely a noviciát pro africké seminaristy.