Vincentinská misijní stanice Weruweru

Weruweru je krásná řeka tekoucí ze světoznámé hory Kilimandžáro. V roce 2015 byla otcům Vincentinům svěřena pastorační péče o zhruba sedm set rodin žijících na břehu této řeky. Jsou zde dvě místa - Weruweru and Chekereni - která dohromady fungují jako kvazi farnost v diecézi Moshi a brzy se stanou farností. V této misii obnovili Vincentini v Tanzánii praxi lidových misií, jež jsou efektivním způsobem evangelizace v tomto regionu. Jejich přáním je zřídit v Moshi středisko pro lidové misie a pokračovat v obnově této farnosti a jejích rodin.