Exerciční centrum Božího Milosrdenství, Kabulassoke, Masaka

Pozemek na vrcholku kopce darovali otci Billovi v roce 2005 lidé, které Bůh skrze něj oslovil. V únoru 2008 požehnal otec Bill nový dům pro kněze. Vybudování a rozvoj tohoto místa byl svěřen otci Anthonymu.

V roce 2009 byl vysvěcen kostel Božího milosrdenství a následovala výstavba ubytovny a dalšího zařízení. Toto centrum nabízí obvyklé duchovní služby a exercicie.