Domov pro chlapce, Kayunga, Masaka

Bůh si posloužil láskou otce Anthonyho k chudým a inspiroval ho k založení tohoto quasi sirotčince. 3. února 2011 započala výstavba a 14. ledna 2012 byl domov pro chlapce slavnostně otevřen a požehnán. Sestává z místnosti na spaní, jídelny, kaple, studovny a pokojů pro personál. Je tu postaráno o padesát chlapců školního věku, kterým se dostává katolické výchovy a formace, chodí do základní školy v sousedství a připravují se na zodpovědný život. Ti, kteří skončí školu s dobrým prospěchem, dostávají finanční podporu na další studia a učení. Toto centrum zároveň zajišťuje duchovní péči o zdejší oblast.