Skip to main content

V misii otce Billa pokračují P. Anthony a P. George

Vítejte na oficiálních webových stránkách nástupců P. Billa, jimiž jsou P. Anthony Saji 
a P. George Biju

Stránky jsou v rekonstrukci. Od března 2019 zde najdete aktuální informace včetně termínů exercicií s otci vincentiny v České republice v letošním roce.

Milí přátelé,

vítejte na stránkách věnovaných evangelizaci a misijní činnosti, kterou s Boží pomocí konají otec Anthony Saji VC a otec George Biju VC, římskokatoličtí kněží a misionáři z Kongregace vincentinů - provincie Marymatha, nástupci světoznámého otce Billa.

Tyto stránky vám sdělují, kdo je otec Bill, zakladatel tohoto díla, a seznamují vás s P. Anthonym a P. Georgem, kteří v tomto díle pokračují a úpěšně přinášejí Ježíše lidem celého světa. Dočtete se zde, jak působí otcové vincentini ve východní Africe (TanzánieKeňaUganda) a jak můžete toto dílo podpořit.

V oddílu Aktuálně se dozvíte o událostech několika posledních týdnů a o všech novinkách a plánech do budoucna.

V oddílu Kontakty je uvedeno spojení na zástupce této misie v České republice. Pište nám či volejte, těšíme se na společné budování Božího království v naší zemi.

Kéž vám Bůh hojně žehná!


Fotografie z posledních progamů realizovaných v Evropě jsou zde